Środki unijne

Numer wniosku o dofinansowanie
POPW.01.01.02-06-0088/21

Tytuł projektu:
PUMIPOD – innowacyjny produkt do peelingu i masażu stopy

Cel projektu:
Uruchomienie produkcji oraz rozpoczęcie działań handlowo reklamowych w celu wdrożenia na rynek Polski, Niemiecki oraz Angielski, nowego produktu.

Kwota dofinansowania: 999 931,50 zł

Całkowita wartość projektu: 1 341 344,85 zł

Diese Website verwendet Cookies in analytischen und Bedingungen. Kontext von der Website bedeutet, dass Sie auf ihre Beziehung zustimmen.